Design a site like this with WordPress.com
Kom igang

Hans Wittrup

Hans Wittrup – CEO i Medpro Clinic Group

Hans Wittrup er direktør og bestyrelsesformand i sundhedsvirksomheden Medpro Clinic Group, som i dag har sit hovedsæde i den svenske by Vänersborg.

Hans Wittrup er uddannet med en lægevidenskabelig embedseksamen fra 1992 og har i løbet af sin karriere i sundhedssektoren haft stillinger på både Herlev Hospital og Rigshospitalet.

I 1998, da Hans Wittrup arbejder som kliniker ved Klinisk Biokemisk Afdeling på Herlev Hospital, grundlægger han Medpro. Dengang fungerede Medpro som en rekrutteringsvirksomhed, der hjalp med rekruttering af læger til midlertidige og faste stillinger i hele Skandinavien samt England. Medpro viste sig som en succes, og det faktum gav Hans Wittrup lysten og modet til at hellige sig livet som entreprenør – på fuld tid.

Med årene udvikles Medpro til at være den virksomhed, den er i dag, og i 2007, knap 10 år efter sin grundlæggelse, gennemfører Medpro Clinic Group overtagelsen af sin første fysiske lægeklinik i den svenske by Trollhättan.

I dag er Hans Wittrup koncernchef for Medpro Clinic Group. Virksomheden tæller i 2020 seks lægeklinikker i hele Sverige, og de står for behandling af og service til mere end 47.000 patienter. Hertil kan tælles seks rehabiliterings- og fysioterapiklinikker samt en kardiologisk- og specialistlægeklinik.

Medpro Clinic Group omsætter samlet set for 300 mio. SEK og beskæftiger rundt regnet 250 medarbejdere.

Seneste nyt fra bloggen